Ptaki w Dębianach

Otoczenie domu tworzy dość ciekawe środowisko dla ptaków - jest park z wielkimi i starymi drzewami bogatymi w dziuple, są stawy, wokół rozległe pola, przy domu ogród bogaty w różne rośliny. Powoduje to, że o każdej porze roku można obserwować wiele gatunków ptaków. Szczególnie wiosna jest pod tym względem wyjątkowa, gdyż oprócz obserwacji można jeszcze posłuchać koncertów ptasich - przyjemnego pogwizdywania kosów czy wilg, nocami niezmordowanego śpiewu słowika. Często też można usłyszeć głębokie krakanie kruków, czy wieczorami niepokojące odgłosy puszczyków. Znad pól dobiega też często śpiew skowronków albo tęskne pokrzykiwanie myszołowów. Niektóre z ptaków są tak charakterystyczne, że nie ma możliwości popełnienia pomyłki, gdy się go ujrzy. Po ogrodzie fruwa też spora ilość drobiazgu o różnych odcieniach szarości. Z rozpoznaniem ich jest już kłopot. Podana lista ptaków, które udało mi się zidentyfikować będzie jeszcze się rozszerzać.

bocian biały Ciconia ciconia
bocian czerniawy Ciconia pseudonigra
czapla siwa Ardea cinerea
dzięcioł czarny Dryocopus martius
dzięcioł duży Dendrocops major
dzięcioł średni Dendrocops medius
dzięcioł zielony Picus viridis
dzięciołek Dendrocops minor
dzwoniec Carduelis chloris
gawron Corvus frugilegus
gągoł Bucephala clangula
gil Pyrrhula pyrrhula
gołąb grzywacz Columba palumbus
grubodziób Coccothraustes coccothraustes
jaskółka dymówka Hirundo rustica
jaskółka oknówka Hirundo urbica
jastrząb Accipiter gentilis
jemiołuszka Bombycilla garulus
kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos
kawka Corvus monedula
kopciuszek Phoenicurus ochruros
kos Turdus merula
kowalik Sitta europaea
kruk Corvus corax
kukułka Cuculus canorus
kwiczoł Turdus pilaris
makolągwa Carduelis cannabina
mazurek Passer montanus
muchołówka szara Muscicarpa striata
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
myszołów Buteo buteo
orzechówka Nucifraga caryocatactes
paszkot Turdus viscivorus
piegża Sylwia curruca
pierwiosnek Phylloscopus collybita
pleszka Phoenicurus phoenicurus
pliszka siwa Motacilla alba
płomykówka zwyczajna Tyto alba
pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla
puszczyk Strix aluco
raniuszek zwyczajny Aegithalos caudatus caudatus
rudzik Erithacus rubecula
sierpówka Streptopelia decaocto
sikora bogatka Parus major
sikora czarnogłówka Parus montanus
sikora modraszka Parus caeruleus
skowronek Alauda arvensis
słowik szary Luscinia luscinia
sójka Garrulus glandarius
sroka Pica pica
szczygieł Carduelis carduelis
szpak Sturnus vulgaris
strzyżyk Tryglodytes tryglodytes
świstunka Phylloscopus sibilatrix
trznadel Emberiza citrinella
wilga Oriolus oriolus
wrona siwa Corvus corone cornix
zięba Fringilla coelebs
żuraw Grus grus
Koło domu stoi wielka lipa o obwodzie 470 cm, a wiek jej może przekraczać 300 lat. W lipie jest mnóstwo dziupli. W drobnych dziuplach gnieździły się kowaliki i szpaki. Na drzewie wczesną wiosną wywiesiłem budkę lęgową. Zagladały tam sikory bogatki, ale nie zauważyłem, aby założyły gniazdo. Miały chyba jednak nie najlepsze sąsiedztwo. Latem roku 2001 zauważyłem, jak do jednej z dziupli wskoczyła kuna. Jeszcze kilkakrotnie widziałem kunę w pobliżu drzewa, która prawdopodobnie zamieszkała w dziupli. W czasie letnich miesięcy czesto w koronie drzewa przebywa jednorazowo po kilkadziesiąt drobnych ptaków. Cały czas widać, jak coś buszuje wśród gałęzi, biega po pniu, zagląda w różne szpary, wypuszcza się w pogoń za jakimś owadem i znów wraca, sprzecza się z innym ptakiem.

Data aktualizacji: 10.10.2010