Laboratorium

Data modyfikacji: 24 kwietnia 2023

W Dębianach tworzy się kolekcja starego sprzętu laboratoryjnego, elektrycznego i elektronicznego.

Szkło laboratoryjne

Butle na roztwory
Kolbki miarowe
Słoje na odczynniki


Laboratorium chemiczne

Kolorymetry
Konduktometry
Pehametry
Polarymetry
Refraktometry
Spektrofotometry
Elektrody kalomelowe
Elektrody szklane
Ogniwa Westona
Sondy konduktometryczne
Palniki gazowe
Wagi analityczne
Wagi laboratoryjne
Wagi torsyjne
Urządzenia grzejne


Laboratorium fizyczne

Oporniki dekadowe
Potencjometry laboratoryjne
Kondensatory regulowane
Urządzenia zasilające
Urządzenia ciśnieniowe
Generatory
Przetworniki
Oświetlacze laboratoryjne
Sprzęt mikroskopowy
Sprzęt optyczny
Badanie efektów cieplnych
Higrometry
Statywy
Osprzęt elektryczny
Zegary, stopery


Pomiar wielkości elektrycznych

Amperomierze cęgowe
Amperomierze laboratoryjne
Amperomierze tablicowe
Galwanometry
Mierniki oporności izolacji
Mostki pomiarowe
Multimetry
Omomierze laboratoryjne
Watomierze
Woltomierze laboratoryjne
Woltomierze tablicowe


Źródła i detekcja światła

Lampy deuterowe
Lampy neonowe
Lampy rtęciowe
Lampy sodowe
Lampy wnękowe
Lampy rentgenowskie
Palniki ksenonowe
Lasery gazowe
Żarówki halogenowe
Żarówki wolframowe
Fotokomórki
Fotopowielacze
Fotooporniki


Pomiar i regulacja temperatury

Termometry alkoholowe
Termometry rtęciowe
Termometry kontaktowe
Termometry elektryczne
Regulatory temperatury
Czujniki temperatury


Elementy elektroniczne

Lampy elektronowe
Lampy oscyloskopowe
Mikroprocesory
Kondensatory
Kondensatory zmienne
Rezonatory kwarcowe
Prostowniki
Elementy mechaniczne


Osprzęt elektryczny

Gniazda sieciowe
Oprawki do żarówek


Rejestratory

Barograf
Termohigrograf


Urządzenia liczące

Suwak logarytmiczny
Maszyna licząca Rheinmetall
Maszyna licząca Predom


Sprzęt komputerowy

Mikrokomputer Amstrad


Sprzęt dydaktyczny

Model oscylatora sprężynowego
Induktory wysokiego napięcia
Demonstracja efektów cieplnych
Demonstracja zjawisk magnetycznych
Model silnika elektrycznego
Układy elektroniczne
Urządzenia elektrostatyczne
Wagi szkolne