Układy elektroniczne

Data modyfikacji: 24 kwietnia 2023

Na stronie tej przedstawione są dawne zestawy dydaktyczne wykorzystywane w ćwiczeniach laboratoryjnych dla uczniów szkół średnich i studentów.


 
Eksperymentalny zestaw kondensatorów z początku lat 60-tych XX wieku. Do Dębian przywieziony 10 kwietnia 2023.

Pudełko z kondensatorami. Prawdopodobnie pierwotnie był tam transformator. Równolegle do kondensatorów podłączony opornik do rozładowania. Zabezpiecza przed przypadkowym porażeniem lub uszkodzeniem przyrządów pomiarowych. Wykorzystywany w laboratorium fizycznym. Do Dębian przywieziony 15 maja 2023.

Pudełko z kondensatorem 3,7 µF. Kondensator wyprodukowany w 1957 roku. Równolegle do kondensatora podłączony opornik do rozładowania. Zabezpiecza przed przypadkowym porażeniem lub uszkodzeniem przyrządów pomiarowych. Wykorzystywany w laboratorium fizycznym. Do Dębian przywieziony 15 maja 2023.Pudełko z kondensatorami. Wykorzystywane było w laboratorium fizycznym. Do Dębian przywiezione 15 maja 2023.
Pudełko z łącznikiem. Wykorzystywane było w laboratorium fizycznym. Do Dębian przywiezione 15 maja 2023.
Pudełko z łącznikiem. Wykorzystywane było w laboratorium fizycznym. Do Dębian przywiezione 15 maja 2023.