Przetworniki

Data modyfikacji: 17 kwietnia 2023

Urządzenie OPTON do pomiaru absorbancji-transmisji. Wykorzystywane było w laboratorium fizycznym. Do Dębian zostało przywiezione 13 kwietnia 2023.