Fotokomórka

Data modyfikacji: 26 listopada 2023

Fotokomórki cezowo-antymonowe typu MQVS, produkcji Carl Zeiss Jena. Zamontowane są w uchwyty i zapakowane w oryginalne pudełka jako elementy urządzeń optycznych - 3 szt. Wyprodukowane zostały w 1968 roku. Do Dębian zostały przywiezione 1 kwietnia 2023. Wykorzystywane były w laboratorium fizycznym.









Fotokomórka Pressler.



Fotokomórka typu CG-3 (ЦГ-3), wyprodukowana w Związku Radzieckim 1955 roku. Dane techniczne. Wykorzystywana była w laboratorium fizycznym. Do Dębian została przywieziona 15 kwietnia 2023.





Fotoogniwo selenowe



Fotoogniwo selenowe od spektrofotometru Specol.