Suwak logarytmiczny

Data modyfikacji: 6 kwietnia 2023

Suwak został przywieziony do Dębian 1 kwietnia 2023. Przed rozpowszechnieniem się kalkulatorów i komputerów pozwalał na dość skomplikowane obliczenia inżynierskie.