Kolorymetry

Data modyfikacji: 10 kwietnia 2023

Przyrządy te służą w laboratoriach analitycznych do oznaczania substancji barwnych lub tworzących barwne połączenia z odpowiednimi odczynnikami.


 
Kolorymetr zawiera dwa naczynka - jedno na roztwór wzorcowy, a drugie na roztwór z próbką. Naczynka oświetlane są od spodu. Do roztworów zanurzane są szklane wałki, przez które obserwuje się intensywność barwy. Głębokość zanurzenia regulowana jest tak, aby intensywności barwy w obu ośrodkach zrównały się. Na podstawie grubości warstwy cieczy i stężenia wzorca oblicza się stężenie próbki.