Wagi laboratoryjne

Data modyfikacji: 23 kwietnia 2023
 
Ciężarki do tarowania wagi laboratoryjnej. Przywiezione do Dębian 10 kwietnia 2023.