Wagi szkolne

Data modyfikacji: 15 kwietnia 2023

Waga przeznaczona była do eksperymentów dydaktycznych w laboratorium fizycznym. Do Dębian została przywieziona 4 kwietnia 2023.
Wagi sprężynowe - dynamometry. Używane były do ćwiczeń w laboratorium fizycznym. Do Dębian zostały przywiezione 12 kwietnia 2023.