Galwanometry

Data modyfikacji: 19 kwietnia 2023

Galwanometry są to bardzo czułe przyrządy, stosowane głównie do wykrywania stanu zrównoważenia w układach mostkowych.

Galwanometr radzieckiej produkcji z 1974 roku, typu M197/2. Do Dębian został przywieziony 31 marca 2023. Wykorzystywany był w laboratorium fizycznym.
Galwanometr typu ME200, wyprodukowany w 1957 roku. Użytkowany był w laboratorium fizycznym. Do Dębian został przywieziony 1 kwietnia 2023.

Precyzyjny galwanometr, prawdopodobnie wyprodukowany jeszcze przed II wojną światową. Znaleziony został pośród starych gratów wyrzuconych na strych z laboratorium chemicznego. Do Dębian został przywieziony został około 2015 roku.