Zniszczenia

26 listopada 2005

Dawne Prusy Wschodnie są terenem bogatym w dwory i pałace. Majątki te niejednokrotnie swoje początki mają w czasach krzyżackich. Druga wojna światowa, przejście przez te tereny armii radzieckiej, niemal całkowita wymiana ludności, późniejsze rabunki wyposażenia budynków i bezmyślne niszczenie tego, co nie polskie spowodowało, że wiele zabytkowych budynków znikło zupełnie z powierzchni ziemi, a po parkach i małych cmentarzach rodzinnych pozostało już tylko wspomnienie. Pomnikowe, kilkusetletnie drzewa dla większości mieszkańców tych terenów miały tylko wartość drewna, a często były zawadą, bo zacieniały domy i ogródki warzywne. Wiele z tego, co było kształtowane przez wieki, zostało bezpowrotnie zmarnowane. Wiele jest też przyczyn zniszczeń, czasem jest to ignorancja, inne zwyczaje napływowej ludności, czasem chciwość, ale też lenistwo, zaniedbanie, alkoholizm.

Przedstawiony tu jest zastany i bieżący stan budynków i otoczenia. Część nieruchomości należąca do mnie została zabezpieczona przed dalszym niszczeniem, ale też zostało jeszcze dużo do zrobienia, aby odtworzyć pierwotny wygląd nieruchomości.