Masuny


Ostatnie zmiany: 2 lutego 2012

Wioska położona jest w kierunku północno-wschodnim od Bartoszyc, w pobliżu granicy z Rosją, nad rzeką Łyną, kilka kilometrów od Sępopola. W wiosce znajduje się zespół parkowo-pałacowy. Pałac został wybudowany w 1910 roku. Do 1970 roku pałac był użytkowany przez PGR. Mieściły się w nim biura, mieszkania i przedszkole. Od tego czasu ulega stopniowej dewastacji i obecnie jest w ruinie.

Pałac zbudowany jest z cegły, w stylu neobarokowym. Posiada dwie kondygnacje, pokryty jest czterospadowym dachem. Powierzchnia użytkowa wynosi 1410m2, a kubatura 3210m3.

Masuny w XIX wieku były własnością rodziny Gerlach, a w XX wieku przeszły na własność rodu Gamp. W 1922 roku baron Botho von Gamp-Massaunen ustanowił tu majorat (dobra niepodzielne). W tym czasie majątek wraz z czterema folwarkami liczył 1455 ha ziemi, pracowała gorzelnia, mleczarnia i cegielnia.

10 maja 1999 roku pałac po raz kolejny został wystawiony na przetarg z ceną 120 tys. zł i tym razem przetarg nie został rozstrzygniety.


(Opracowano na podstawie artykułu z Gazety Olsztyńskiej z 6 maja 1999)