Krutyń


Ostatnie zmiany: 26 września 2016

Krytyń jest turystyczną wsią, położoną w odległości 22 km od Mrągowa, w kierunku południowym. Przez wieś przypływa rzeka Krutynia, dzięki której wieś zapewniła swój rozwój. Wieś leży na trasie popularnej trasy kajakowej. Rzeka jest niezykle urokliwa, z bardzo czystą wodą, płynącą szerokim, płytkim korytem, z piaszczystym, miejscami kamienistym dnem. Krajobraz urozmaicają przewrócone drzewa leżące w wodzie, posiadające jedynie przycięte konary tak, aby umożliwiły przepłynięcie kajakiem czy łodzią. Duża przejrzystość wody i niewielka głębokość pozwalają na obserwowanie ławic ryb uwijających się w wodzie. Można zobaczyć m.in. okonie, kiełbie, ukleje, płocie, jazie.