Młodsza część dworu widoczna znad stawu (listopad 2005)