Park w Dębianach


Data modyfikacji: 31 stycznia 2008


 
Większość dawnego parku dworskiego należy obecnie do Lasów Państwowych i spełnia rolę lasu produkcyjnego. Niewielki fragment parku, nie należący do LP, wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym gatunkiem w parku jest obecnie grab. W mniejszych ilościach można spotkać dęby, klony, lipy, brzozy. Drzewa iglaste występują tu w znikomej ilości. Trzy drzewa wpisane są do rejestru pomników przyrody - dąb szypułkowy (480 cm obwodu), lipa drobnolistna (470 cm obwodu), żywotnik zachodni (136 cm obwodu).

Rzeźba parku jest bardzo urozmaicona. Głównym elementem decydującym o uroku parku jest strumień płynący głębokim wąwozem, mający charakter górskiego potoku. W suche lata zdarza się, że strumień wysycha. Wiosną szmer strumienia słyszany jest nawet przy domu. W kilku miejscach w parku można trafić na leśne bajorka. Przy strumieniu znajdują się resztki niewielkiej fontanny i postumentu, na którym stała dawniej metalowa figura nagiej kobiety.

W parku rośnie niewiele gatunków niskich roślin. Część parku w okolicy cmentarza porośnięta jest barwinkiem pospolitym i bluszczem pospolitym. Z ciekawszych gatunków roślin zielnych można spotkać tu będącą pod ochroną lilię złotogłowa. Wiosną ziemia pokryta jest łanami kwitnących na niebiesko przylaszczek i biało zawilców. W wielu miejscach można spotkać przebiśniegi.

W parku znajdują się resztki dawnego cmentarza rodzinnego właścicieli dworu. Obecnie cmentarz jest całkowicie zdewastowany i trudno nawet dostrzec jego zarysy. Można jedynie zobaczyć ślady rozkopywanych grobów. Ostatnie dwa żeliwne krzyże zostały skradzione w styczniu 2007 roku. Policja spisała tylko protokół, a prokuratura odmówiła zajmowania się tą sprawą.Drzewa i krzewy w parku

Barwinek pospolity Vinca minor
Bez czarny Sambucus nigra
Bez koralowy Sambucus racemosa
Bluszcz pospolity Hedera helix
Brzoza brodawkowata Betula pendula
Czeremcha zwyczajna Padus avium
Dąb szypułkowy Quercus robur
Dereń świdwa Cornus sanguinea
Grab pospolity Carpinus betulus
Jarząb pospolity Sorbus aucuparia
Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius
Jemioła pospolita Viscum album
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior
Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum
Klon jawor Acer pseudoplatanus
Klon zwyczajny Acer platanoides
Leszczyna pospolita Corylus avellana
Lipa drobnolistna Tilia cordata
Olsza czarna Alnus glutinosa
Olsza szara Alnus incana
Porzeczka alpejska Ribes alpinum
Robinia akacjowa robinia pseudoacacia
Róża dzika Rosa canina
Śnieguliczka biała Symphoricarpos rivularis
Świerk pospolity Picea abies
Topola biała Populus alba
Topola osika Populus tremula
Trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus
Trzmielina pospolita Euonymus europaea
Wiąz polny Ulmus minor
Wierzba biała Salix alba
Wierzba iwa Salix caprea
Żywotnik zachodni Thuja occidentalis