OGRÓD
Impresje ogrodowe


Data modyfikacji: 11 maja 2015

Ludzka twarz puszczyka

Na wielkiej lipie rosnącej przy domu wre życie, szczególnie wiosną. Jednym z jego przejawów jest monotonne popiskiwanie młodego puszczyka ukrytego wśród gałęzi.