Ganek wgłębny

Data modyfikacji: 26 sierpnia 2022

Ganek znajduje się od strony parku, w południowo-wschodnim narożniku domu. Z ganku wejście prowadzi wprost do salonu.


Rok 1908. Na filarach widoczne są niewielkie gzymsy, których obecnie już nie ma.Lata 20-te XX wieku. Ściana ganku obrośnieta jest prawdopodobnie kokornakiem wielkolistnym.

25 sierpnia 2022. Schody na ganek bezpośrednio po wycięciu winobluszczu pięciolistkowego i usunięciu dolnych gałęzi jałowca chińskiego 'Stricta'.