Obraz olejny "Zimowy widok"

Data modyfikacji: 12 grudnia 2022

 
Obraz został wygrzebany w marcu 2020 w Kopalni Skarbów w Grajwie koło Giżycka. Obraz został przywieziony z Belgii. Namalowany został w 1917 roku. Nie udało mi się znaleĽć informacji o tym malarzu.