Biblioteka

Data modyfikacji: 22 października 2022

Księgozbiór jest dość duży, ale tu podam tylko niektóre ciekawsze i starsze pozycje.

  1. Kazania niedzielne xiędza Wawrzynca Rydzewskiego, Drukarnia J.K.M Rzeczypltej, Kalisz 1775.
  2. Biblia, All den Helga Strift, Abraham Ericssons Forlag, 1832 (napisana pismem gotyckim - frakturą).
  3. Biblia, John Brown, London, Virtue & Company, 1870.
  4. Gumilow Mikołaj, Słodycze doczesnej miłości, Towarzystwo Wydawnicze Rój, Warszawa 1929.
  5. Rilke Rainer Maria, Auguste Rodin, wyd. Hulewicz i Paszkowski, Warszawa 1923.
  6. Kosiakiewicz Wincenty, Żywe obrazki, Drukarnia Ed. Nicz i S-ka, Warszawa 1908.
  7. Sienkiewicz Henryk, Pisma, tom XXXVI, Nakład Redakcyi Tygodnika Ilustrowanego, Warszawa 1901.
  8. Sienkiewicz Henryk, Pisma, tom XLVII, Nakład Redakcyi Tygodnika Ilustrowanego, Warszawa 1902.
  9. Sienkiewicz Henryk, Pisma, tom LVIII, Nakład Redakcyi Tygodnika Ilustrowanego, Warszawa 1903.