Sprzęt laboratoryjny


Last modified: February 15, 2012

Konstrukcje sprzętu laboratoryjnego:

UVCTR-16 - 16- kanałowy sterownik zaworów i pomp pulsowych, komunikacja USB
12-kanałowy sterownik zaworów i pompy perystaltycznej, komunikacja USB
8-kanałowy sterownik zaworów i dwuwiązkowego detektora fotometrycznego PEDD, komunikacja USB
Urządzenie do badań elektrochemicznych BLM, komunikacja LPT
Urządzenie do analizy przepływowej, kilka typów detektorów, komunikacja LPT
Różnicowa mikrowaga kwarcowa o dużej czułości, komunikacja LPT
FLASH-6 - Układ do błyskowego naświetlania roztworów w przepływie
3-elektrodowy potencjostat/galwanostat
Przepływowy detektor chemiluminescencyjny i elektrochemiluminescencyjny
Przepływowy detektor fotometryczny PEDD z bezpośrednim wstrzykiem

Wcześniejsze konstrukcje