Instalacja sterowników do sprzętu KSP2


Last modified: January 13, 2017

PORTY LPT

Sprzęt systemu KSP2 komunikuje się z komputerem poprzez porty LPT. Jeżeli płyta główna wyposażona jest w złącze LPT, wtedy najczęściej jest ono oznaczone jako port LPT1 z adresem we/wy $378.

W przypadku komputerów nie posiadających złącza LPT, konieczna jest instalacja karty LPT we wnętrzu komputera, w złączu PCI. Trzeba przy tym zainstalować sterowniki tej karty, dostarczone na płycie z kartą lub odszukać sterowniki na stronach producenta karty. W tym przypadku adresy karty w przestrzeni we/wy komputera przydzielane są przez system i mogą być różne, w różnych komputerach. Port LPT oznaczony jest wtedy najczęściej jako LPT3. Konieczne jest przy tym odszukanie adresu karty, aby można było adres ten wpisać w programach sterjących sprzętem KSP2.

W celu odszukania tego adresu należy w systemie Windows uruchomić Menedżera sprzętu. Szukamy tam następującej ścieżki:

Panel Sterowania - System - Menedżer urządzeń - Porty (COM/LPT) - LPT3 - Właściwości - Zasoby- Zakres We/Wy

Jest tam liczba zapisana w kodzie szesnastkowym, oznaczonym znakiem "$" lub "h" np. $EC00 lub EC00h. Liczbę tę należy zanotować. Gdyby w oknie Właściwości nie było zakładki Zasoby, należy adres odszukać nieco inaczej. Szukamy scieżki:

Panel sterowania - System - Menedżer urządzeń - Widok (w menu) - Zasoby według typów - Wejście/wyjście (We/Wy)

Należy odszukać informacje dotyczące PCI Parallel Port (LPT3). W różnych systemach nazwa ta może nieco się różnić. Należy zanotować ten adres.


STEROWNIKI TVicPort

Sprzęt KSP2 korzysta z bezpośredniego zapisu i odczytu portów LPT, bez pośrednictwa systemu operacyjnego. Możliwość taka jest blokowana przez Windows i konieczne jest ominięcie tych przeszkód poprzez zainstalowanie na komputerze sterowników TVicPort. Należy uruchomić ten program instalacyjny. Obsługuje on systemy 32- i 64-bitowe.


SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI TRANSMISJI

Kluczową sprawą w instalacji sprzętu KSP2 jest właściwa transmisja sygnałów pomiędzy komputerem a sprzętem. Należy podłączyć urządzenie KSP2 do złącza drukarkowego. Transmisję można sprawdzić uruchamiając program przeznaczony do testowania karty timera TM232, która znajduje się w urządzeniu. Program pozwala na sprawdzenie, czy właściwie odczytywany jest 32-bitowy licznik, zliczający impulsy zegarowe co 10 us. Do sterowania timerem służą przyciski Start, Stop, Reset.

  1. Należy pobrac pliki tm232.exe, tm.232.ini i zapisać na twardym dysku, np. w katalogu KSP.
  2. Po uruchomieniu programu, jeżeli korzysta się z portu LPT3 wpisać adres wcześniej znaleziony w Menedżerze urządzeń i wybrać ten port.
  3. Jeżeli licznik liczy impulsy, daje się zatrzymywać, uruchamiać i zerować, nie występują jakieś przypadkowe odczyty licznika, to oznacza, że transmisja jest poprawna i można instalować pozostałe programy.