Norwegia 2016
Notatki z podróży na Spitsbergen 24-28 czerwca 2016


Ostatnie zmiany: 2 lipca 2016

Cel podróży

Od kilku lat moje zainteresowania naukowe skłaniają się w kierunku automatyzaji procesu analitycznego. Współpraca z grupą z Norwegii spowodowała, że zająłem się zagadnieniami dotyczacymi ścieków i oznaczania w nich niepożądanych składników, m.in. fosforanów, powodujących eutrofizację wód. Grupa ta zorganizowała na Spitsbergenie konferencję naukową "Water management in cold climate". Zostały tam zaprezentowane przez nas dwa komunikaty dotyczące elektrokoagulacji ścieków i zautomatyzowanego układu do oznaczania fosforanów w oczyszczanych ściekach.