Rumunia 2012
Notatki z podróży do Iaşi, maj 2012

Data modyfikacji: 27 kwietnia 2014

Cel podróży

Celem podróży było przewiezienie i zainstalowanie sprzętu pomiarowego do analiz chemicznych na Politechnice w Iaşi. Wybrałem się tam swoim samochodem, przez Słowację i Węgry.