Klon palmowy 'Wilson's Pink Dwarf'
Acer palmatum 'Wilson's Pink Dwarf'


Data modyfikacji: 31 lipca 2017


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Roślin Świat Roślin Liściastych. Przysłana została 3 października 2014. Miała wysokość 98 cm. Roślina została posadzona do gruntu 18 października 2014. Rośnie na zboczu, na skraju parku, naprzeciw południowej ściany środkowej części dworu, obok klonu palmowego 'Phoenix'. Druga roślina została kupiona 24 maja 2017 w OBI w Olsztynie. Miała wysokość 24 cm. Do gruntu została posadzona tego samego dnia. Rośnie na południowym końcu wrzosowiska, położonego naprzeciw okna od łazienki, między klonami palmowymi 'Jerre Schwartz' a 'Phoenix'.