Klon palmowy 'Jerre Schwartz'
Acer palmatum 'Jerre Schwartz'


Data modyfikacji: 31 lipca 2017


  Opis. Odmiana osiąga wysokość 1,5 m.

Dębiany. Klon znaleziony 26 września 2014 w supermarkecie OBI w Olsztynie. Miał wysokość 38 cm. Rozmnożony był przez Retail Solutions BV, Insteek 82, Boskoop, Holandia. Do gruntu został posadzony 18 paździenika 2014, naprzeciw południowej ściany nowszej części dworu, w pobliżu odstojników. Rósł między odmianami 'Firecraker' i 'Phoenix'. Drugiej zimy już nie przeżył. W jego miejsce została posadzona odmiana 'Blodgood'. Druga roślina została kupiona 24 maja 2017 w OBI w Olsztynie. Miała wysokość 26 cm. Do gruntu została posadzona tego samego dnia. Rośnie na południowym końcu wrzosowiska, położonego naprzeciw okna od łazienki, obok klonu palmowego 'Wilson's Pink Dwarf'.