Klon (h)
Acer Sp.


Data modyfikacji: 14 kwietnia 2018

Dębiany. Nasiona pochodzą z Gruzji z Wielkiego Kaukazu, z regionu Swanecja, okolice miejscowości Mestia. Zebrane zostały 2 września 2017.