Klon drobnokwiatowy
Acer micranthum Siebold & Zucc.


Data modyfikacji: 16 kwietnia 2017

Rozmnażanie. Nasiona należy moczyć 24 godziny, poddać ciepło-chłodnej stratyfikacji przez 4 miesiące i wysiewać do inspektu lub gruntu.

Dębiany. Porcja nasion 10 g została zamówiona w Dendronie 19 marca, a przysłana 26 marca 2010. Nasiona pochodzenia krajowego, żywotność 60%, czystość 95%. Nic nie wzeszło. Następna porcja takich samych nasion z Dendrony zamówiona 11 stycznia 2011, przysłana 8 lutego 2011. Trzecia porcja przysłana została z Dendrony 11 kwietnia 2013, a kolejna 24 marca 2014 (Polska, żywotność 60%, czystość 95%). Kolejna porcja nasion pochodzi z Arboretum SGGW w Rogowie. Zamówione zostały 30 grudnia 2014, a przysłane 22 stycznia 2015, porcja 5,4 g, około 280 nasion. Zostały wysiane do doniczki 27 stycznia 2015 i wystawione do ciepłej, potem zimnej stratyfikacji. Następna porcja zamówiona została 3 stycznia 2016, a przysłana 8 stycznia 2016, porcja 5,4 g, 400 nasion. Wysiane zostały do doniczki 16 stycznia 2016 po uprzednim moczeniu w wodzie przez dobę i wstawione do zimnej piwnicy do stratyfikacji. Na początku maja doniczka została wystawiona do ogrodu w ocienione miejsce, a jesienią wstawiona z powrotem do piwnicy. Pierwsze siewki pojawiły się w połowie kwietnia 2017. Jeszcze jedna porcja nasion została zamówiona w Arboretum w Rogowie, które zostały przysłane 1 lutego 2017 (147 szt., 2,7 g). Nasiona zostały wysiane do doniczki 4 lutego 2017 i wstawione do zimnej piwnicy do stratyfikacji.