Klon czerwony 'Sekka'
Acer rubrum 'Sekka'


Data modyfikacji: 17 czerwca 2015


 
Dębiany. Roślina została kupiona 21 listopada 2014 w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych J.B. Szmit w Pęchcinie koło Ciechanowa. Roślina szczepiona, wysokości 165 cm, w doniczce 10-litrowej. Do gruntu została posadzona 22 listopada 2014. Rośnie na górce, w miejscu po spalonej stodole, na południowej stronie.