Klon
Acer


Data modyfikacji: 12 czerwca 2017


 
Dębiany. Sadzonka nr 4, pochodzi z Gospodarstwa Szkółkarskiego w Zawadzie Nowej. Została przysłana 9 grudnia 2008. Doniczka P11.