Ketmia syryjska 'Woodbridge'
Hibiscus syriacus 'Woodbridge'


Data modyfikacji: 26 lutego 2015


 
Dębiany. Roślina znaleziona 6 października 2012 w PUDIZie w Olsztynie. Następnego dnia została posadzona na zachód od kurnika.