Ketmia syryjska 'Hamabo'
Hibiscus syriacus 'Hamabo'


Data modyfikacji: 15 listopada 2014


 
Dębiany. Roślina znaleziona 6 października 2012 w PUDIZie w Olsztynie. Następnego dnia została posadzona na zachód od kurnika.