Jaśminowiec drobnolistny
Philadelphus microphyllus A. Gray


Data modyfikacji: 8 czerwca 2017

Występowanie. Naturalne stanowiska znajdują się w południowo-zachodniej części USA. W Polsce gatunek można zobaczyć w Arboretum SGGW w Rogowie.

Dębiany. Nasiona dostałem 19 maja 2017 z Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zostały zebrane w 2017 roku (Slezeské zemské muzeum, Arboretum Nowý Dvůr, Opava).