Jarzębogrusza Bollwillera 'Tatarka' ('Tatarova')
×Sorbopyrus bollwileriana 'Tatarka' ('Tatarova')


Data modyfikacji: 9 maja 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 29 lipca 2015. Miała wysokość 66 cm. Szczepienie na wysokości 24 cm. Roślina została posadzona do gruntu 21 września 2015. Rośnie w jarząbowej alejce od strony ogródka, między jarząbem szwedzkim a jarząbem pospolitym odm. moravica