Jarząb 'Żółtaja'
Sorbus 'Żółtaja'


Data modyfikacji: 22 lutego 2017


 
Dębiany. Roślina została kupiona 21 listopada 2014 w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych J.B. Szmit w Pęchcinie koło Ciechanowa. Roślina szczepiona, wysokości 150 cm, doniczka 5-litrowa. Do gruntu została posadzona 22 listopada 2014. Rośnie za rowkiem, w trzecim rzędzie na lewo od alei smakołyków, obok jarząba 'Rubinowaja'.