Jarząb zahlbruckneri
Sorbus zahlbruckneri


Data modyfikacji: 26 lipca 2015


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 22 lipca 2015. Miała wysokość 107 cm.