Jarząb 'White Swan'
Sorbus 'White Swan'


Data modyfikacji: 1 stycznia 2017


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 22 lipca 2015. Miała wysokość 92 cm. Szczepienie na wysokości 10 cm.