Jarząb turcica
Sorbus turcica


Data modyfikacji: 8 maja 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 22 lipca 2015. Miała wysokość 78 cm. Szczepienie na wysokości 25 cm.