Jarząb Sudecki
Sorbus sudetica


Data modyfikacji: 8 maja 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 29 lipca 2015. Miała wysokość 60 cm. Szczepiona na wysokości 16 cm.