Jarząb Sargenta
Sorbus sargentiana Koehne


Data modyfikacji: 8 maja 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 29 lipca 2015. Miała wysokość 118 cm. Szczepienie na wysokości 63 cm