Jarząb pospolity 'Krasnaja'
Sorbus aucuparia 'Krasnaja'


Data modyfikacji: 22 lutego 2017


 
Dębiany. Roślina została kupiona w sklepie internetowym Future Gardens. Przysłana została 9 października 2014. Miała wysokość 160 cm. Do gruntu została posadzona 18 października 2014. Rośnie za rowkiem z wodą, drugi rząd po lewej stronie, czwarta z kolei.