Jarząb pospolity 'Fingerprint'
Sorbus aucuparia 'Fingerprint'


Data modyfikacji: 17 czerwca 2015


 
Dębiany. Roślina została kupiona 21 listopada 2014w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych J.B. Szmit w Pęchcinie koło Ciechanowa. Roślina szczepiona, wysokości 102 cm, doniczka 5-litrowa. Do gruntu została posadzona 22 listopada 2014. Rośnie na górce, po lewej stronie alei smakołyków jako trzeci z kolei jarząb, między jarząbem pospolitym 'Dirkenii', a jarząbem 'Dodong'.