Jarząb pospolity 'Fastigiata'
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'


Data modyfikacji: 9 maja 2014


 
Drzewko zostało znalezione 5 maja 2010 w Szkółce Żółtowski w Szczęsnem koło Olsztyna. Do gruntu zostało posadzone 15 maja 2010. Rośnie koło brzozy brodawkowatej 'Youngii'.