Jarząb pospolity 'Edulis'
Sorbus aucuparia 'Edulis'


Data modyfikacji: 26 stycznia 2015


 
Dębiany. Roślina znaleziona 22 lipca 2011 w szkółce na granicy Szczęsnego i Olsztyna. Posadzona została dwa dni później przy ogrodzeniu, koło bramy. Wielu autorów podaje, że odmiana 'Edulis" i odmiana morawica są synonimami. Jednak moje egzemplarze tego nie potwierdzają. Odmiana 'Edulis' ma bardzo wyraźne piłkowanie na całym obwodzie listka, natomiast w odmianie morawskiej część listka jest bez ząbków.