Jarząb pospolity 'Asplenifolia'
Sorbus aucuparia 'Asplenifolia'


Data modyfikacji: 26 maja 2017


 
Dębiany. Drzewko kupione w sklepie internetowym Świat Roślin. Przysłane zostało 3 lipca 2014, a do gruntu posadzone 6 lipca 2014. Rośnie naprzeciw budynku gospodarczego przy domu nr 2. Drugie zostało kupione w tym samym miejscu i przysłane zostało 23 marca 2017. Miało wysokość 148 cm, szczepienie na wysokości 10 cm..