Jarząb pospolity, jarzębina
Sorbus aucuparia L.
Ang.: Mountain Ash, Rowan


Data modyfikacji: 5 września 2016


 
Dębiany. Jeden młody egzemplarz posadzony jest w ogrodzie moimi rękami. Oprócz niego wokół Dębian występuje więcej egzemplarzy, dorodnych. Można spotkać je w śródpolnych zadrzewieniach.