Jarząb ozdobny
Sorbus decora C.K Schneid.
Ang. Northern Mountain Ash, Showy Mountain-Ash


Data modyfikacji: 7 września 2016


 
Występowanie. Naturalne stanowiska tego gatunku znajdują się w połnocno-wschodniej części Ameryki Północnej. Roślinę można zobaczyć w ogrodzie botanicznym w Glasgow.

Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 29 lipca 2015. Miała wysokość 74 cm, szczepiona na wysokości 30 cm. Owoce z Glasgow - w środku znalazłem tylko po 1-2 nasiona. Smak kwaskowaty.