Jarząb olszolistny
Sorbus alnifolia


Data modyfikacji: 21 listopada 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 29 lipca 2015. Miała wysokość 167 cm. Szczepiona na wysokości 77 cm.