Jarząb megalocarpa
Sorbus megalocarpa


Data modyfikacji: 9 maja 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 29 lipca 2015. Miała wysokość 190 cm. Szczepienie na wysokości 112 cm.