Jarząb górski, jarząb Mougeota
Sorbus mougeotii, Sorbus anglica


Data modyfikacji: 22 kwietnia 2017


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 22 lipca 2015. Miała wysokość 76 cm. Szczepienie na wysokości 19 cm. Druga roślina została kupiona w tym samym miejscu. Przysłana została 22 marca 2017. Miała wysokość 76 cm, a szczepienie na wysokości 24 cm.