Jarząb degenii
Sorbus degenii


Data modyfikacji: 30 grudnia 2016


 
Dębiany. Roślina została kupiona wysyłkowo w Szkółce Drzew i Krzewów Konieczko. Przysłana została 22 lipca 2015. Miała wysokość 105 cm. Szczepienie na wysokości 24 cm.